Plattegronden 1930-heden
(gewijzigd: 16-06-2018)

600 pix
    max
Nijmegen 1930

Uitgegeven door de ANWB

Collectie B.T. Wilschut

600 pix    max

Nijmegen en omgeving met Maas en Waal kanaal ca. 1930

Uitgave: Boek- en Kunstdrukkerij P.A. Geurts, Nijmegen

600 pix    max

Nijmegen e.o.
Indeeling der wegen 1932
Schaal 1:200.000

Het Maas-Waalkanaal is er, de Waalbrug niet.
De Staddijk en veel wegen in de Ooijpolder zijn gesloten voor autoverkeer.

Collectie Marcel Degen

max

Bouwplan Waalbrug

Situatie, schaal 1:25.000
Bestek No 21 Blad 1, schaal 1:2.500

1932

Collectie Felix de Klein

600 pix    max

Wegenkaart met stadsplattegrond

Uitgegeven door hotel Hundisburg

ca. 1935

Collectie: Henk Kersten

600 pix    max

Nijmegen, ca 1936

Uitgave NV H. ten Brink's Uitgevers Mij., Arnhem

Deze kaartenuitgever zat aanvankelijk als boekhandelaar in Meppel, vervolgens in Arnhem en sinds 1937 weer in Meppel. De uitgever is tevens bekend als het bedrijf dat het atlasje Nederland van King's pepermunt uitbracht.

Collectie: Gerrit Bothof

600 pix    max

Atlas A.N.W.B.
Blad 26
Nijmegen
Herzien 1936
Schaal 1:200.000

Collectie Mark van Loon

600 pix    max

Nijmegen ca. 1938

2e (?) uitgave van reclamebureau Deckers

Schaal 1:10.000

Collectie: Gerard Nachbar

600 pix    max

Nijmegen 1938.

Uitgegeven door de ANWB,

Collectie B.T.Wilschut

600 pix    max

Nijmegen, ca 1939

3e uitgave van reclamebureau H.G. Deckers

Schaal 1:10.000

600 pix    max

Cito-plan "´deaal" plattegrond van NIJMEGEN, incl. Ubbergen, Beek, Berg en dal enz. 

1:15000, 

met bijkaart "Het Centrum" 1:5000.
1e druk, Uitgave H.van Dielen, 

datum van uitgifte: ca 1942.

Collectie: Ton Leenders


600 pix
     max

Nijmegen in 1942
Naar de officieele gegevens bewerkt ten kantore van den directeur van gemeentewerken.
schaal 1:20.000

Collectie Marcel Degen


600 pix

Nijmegen binnenstad vooroorlogse situatie.

Jo van Son schetste in 1947 enkele plattegronden van het winkelhart van Nijmegen dat door het bombardement van 1944 verwoest was.

compleet    detail

stadskaart met aanvalsplan Waalbrug
20 september 1944
schaal 1:7.500

Felix de Klein vond deze plattegrond begin jaren '90 op het voormalig Amerikaans hoofdkwartier van General James Gavin aan de Scheidingsweg.

2000 pix

stadskaart met Maple Leaf route
1945
schaal 1:7.500

Collectie Felix de Klein

600 pix    max

Nijmegen e.o. 1940/45
Holland Arnhem 
First edition
Sheet 40 West 1:50.000
Deze kaart is een Amerikaanse kopie uit 1945 van de ''Deutsche Topografische Karte der Niederlande 3e Ausgabe 1940''.

Collectie Marcel Degen

600 pix     max

(detail) Stadsplattegrond Nijmegen

ca 1946

Uitgave: Kompas Den Haag

Collectie Theo Leether

Info: Het gele gebied is geheel vernietigd, het oranje gearceerde gebied zwaarbeschadigd.

600 pix    max

Wederopbouw van Nymegen

Maart 1947

Drukkerij 'Volharding'
Kaart geplaatst in kader
Stadswapen van Nijmegen rechts met haar dubbelkoppig, gekroonde Duitse adelaar waarin het hartschild van de Gelderse leeuw bevindt
Uit: Officiele tentoonstellings-gids......Novum......Nijmegen 7-15 juni 1947

Collectie: Monique de Brock-Bol

600 pix    max

Nijmegen e.o. 1948
Toeristenkaart
N.-Brabant Oost blad
ANWB Voor wielrijders, wandelaars, kampeerders en voor ruiters.
1:100.000
Kon. Ned. Toeristenbond

Collectie Marcel Degen

600 pix    max

(deelscan van) Cito-plan "´deaal" plattegrond van NIJMEGEN, incl. Ubbergen, Beek, Berg en dal enz. 

1:15000, 

met bijkaart "Het Centrum" 1:5000.
2e druk, Uitgave H.van Dielen, 

datum van uitgifte: ca 1948.

600 pix    max

CITO-Wandelkaart voor Nijmegen en omgeving

ca. 1950

schaal 1:40.000

600 pix    max

CITO-PLAN ''Ideaal'' Plattegrond
3e nieuwe druk kaart nr. 32
bijkaart: ''Het Centum''
schaal 1:5000

ca. 1950

Collectie Marcel Degen

600 pix    max

Toeristenkaart Gelderland
Nijmegen
1950
Schaal 1:200.000

(uitsnede)

Collectie Marcel Degen

600 pix    max

G&W Kaart van Nijmegen

Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Gemeentelijk Waterleiding Bedrijf 1879 ľ 1954
Getekend in 1954 door de Nijmegenaar Jan Rombout (1920-1987), graficus, (reclame)tekenaar en schilder werkzaam in en rond Nijmegen.

Collectie: Marcel Degen (geplaatst 21-08-2017)

600 pix    max

Cito-plan, Nijmegen met omgeving, Stadsplan, (deelscan)

schaal 1:15000

ca 1956

met dank aan J.A. Lauret

600 pix    max

Nijmegen e.o. 1958
No.40 West
Arnhem 
Verkend in 1953/54 en gedeeltelijk herzien in 1957
Edition 2 1:50.000
''Ministerie van Oorlog - Topografische dienst''

Collectie Marcel Degen

600 pix    max

Groot Dukenburg

1969

Op deze kaart staat het ontwerp voor enkele wijken van Dukenburg. Een nauwkeurig kijker zal zien dat niet alles is uitgevoerd zoals het gepland was.

Collectie Marcel Degen

600 pix    max

Krot-opruiming en sanering voor de jaren 1972 - 1976

1971

Publieke werken en volkshuisvesting Nijmegen

Collectie: Ton Leenders

Interactieve plattegrond op Google Maps waarop de locaties van zowel de huidige bezienswaardigheden uit de oude stadsgeschiedenis als de verdwenen objecten (stadspoorten, gebouwen etc.) te vinden zijn.

samenstelling: Marcel van Dinteren

terug