Plattegronden 1900-1910
 

600 pix     max

Wandelkaart +/- 1900

600 pix     max

Nijmegen in 1900
schaal 1:5.000

collectie Marcel Degen

600 pix     max

Gemeente Nijmegen

Behoort bij de wet van den 31sten december 1902 (Staadsblad no. 267)

Vervaardigd door Gebroeders J&H v. Langenhuysen, Den Haag

Behoort bij de akte den 16de | december 1901 in duplo gesloten | tusschen den Staat der Neder | landen en de Gemeente Nijmegen | Bijlage A, 
rechts boven geschreven

Collectie Monique de Brock-Bol

600 pix     max

Nijmegen

ca. 1905

Uitgave van de Maatschappij voorh. Waltmann & Co

collectie: Ronny Meijers

U vindt hier een animatie van 10 plattegronden welke door de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Nijmegen vanaf 1905 om de 10 jaar zijn gemaakt. Bijzondere dank gaat uit naar Dhr. Menzo Hoepman van deze afdeling, die de plattegronden ter digitalisering aan NOVIOMAGUS beschikbaar stelde en ons toestemming gaf voor deze exclusieve publicatie.

600 pix: 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995

max: 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995

De gemeentelijke plattegronden van de afdeling stadsontwikkeling stuk voor stuk in klein en groot formaat.

Met dank aan Menzo Hoepman van stadsontwikkeling en de firma van Mameren.

600 pix     max

"Nijmegen Vooruit"

1905

Uitgegeven door informatiebureau "Nijmegen Vooruit"
Ansichtkaart

Collectie: Monique de Brock-Bol

600 pix     max

Wandelkaart Berg en Dal en omgeving

1906

Uitgever Prakke

Collectie: Theo Leether

600 pix     max

Wandelkaart van Hees

1906

Uitgegeven door H. Prakke, Nijmegen
Vervaardigd door A. van der Weerd, Arnhem
Uit: Gids voor Nijmegen en Omstreken met plattegrond, vier wandelkaarten en vele illustraties van oud en nieuw Nijmegen (zie foto)

Collectie: Monique de Brock-Bol

600 pix     max

Nijmegen

1906

Uitgegeven door den ANWB toeristenbond voor Nederland
Vervaardigd door [MB]

Collectie Monique de Brock-Bol

600 pix     max

Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden.
Chromo-lithographie
Herziene druk 1906 - 1907
2de blad - Midden Nederland
Detail: Nijmegen e.o.
Schaal: 1:200.000
Uitgever: onbekend

collectie Marcel Degen

600 pix     max

Nijmegen in 1907

Uitgave Firma H. Ten Hoet

naast het stadhuis te Nijmegen

600 pix     max

Nijmegen in Vogelvlucht 1908

Boekhandel Prakke

Druk: v. Mameren BV Nijmegen

600 pix     max

Nijmegen
PL 5
Met de opeenvolgende
voormalige vestingwerken
1908
Schaal 1:5000

collectie Marcel Degen

600 pix     max

Nijmegen in 1908

Lith. G.J. Thieme, Arnhem

Schaal 1 10.000

terug