Plattegronden 1850-1875
(gewijzigd: 25-04-2009)

600 pix     max

Topografische kaart Nijmegen eo.

1850

Schaal 1:50.000

600 pix     max

Nijmegen en omgeving

1850

collectie F. Booij.

600 pix      max

Topografisch Militaire Kaarten (TMK)
Schaal: 1:25.000
Datering: ca 1860, gebaseerd op de volgende details:
De spoorlijn naar Kleef bestaat nog niet maar staat wel met rood aangegeven. 
Villa Gelders Hof is reeds gebouwd. 
Fort Verbrande Molen bestaat nog niet maar is wel met rood aangegeven. 
De forten Boven-Lent en Beneden-Lent bestaan nog niet maar zijn wel met rood aangeven. Leuk detail is dat fort Benden-Lent op deze kaart ''buitendijks'' is gesitueerd terwijl het tenslotte ''binnendijks'' werd aangelegd. 
De bestaande forten Sterreschans, Kijk-in-de-Pot en de vestings werken rondom de stad werden om begrijpelijke redenen slechts met contouren en zonder details aangegeven.

collectie Marcel Degen

600 pix     max

J. Kuyper

Gemeente Atlas van de provincie Gelderland 1868

uitgegeven door: Hugo Suringar

600 pix     max

J. Kuyper

Gemeente Atlas van de provincie Gelderland 1868

uitgegeven door: Hugo Suringar

Collectie: E. J.

600 pix     max

Nijmegen en omgeving

1870

collectie F. Booij.

600 pix     max

Detail van Waterkaart
Het polderdistrict: Overbetuwe 
Op last van den dijkstoel
L.A. Reuvers
Steendruk
1871
schaal: 1:18.000
Interessant: De spoordijk ten Westen van Nijmegen ligt er al, de spoorbrug nog niet, de forten Boven-Lent, Beneden-Lent en Kraaijenhof zijn nog in gebruik, de Waal is nog niet ''bekribt''.

collectie Marcel Degen

terug