Plattegronden 1700-1800
 

600 pix     max

Nimegue 

Ville forte dans la Province du Gueldre,
avec les nouvelles Fortifications de Monsieur Coehorn.

G. Brakel
T.1. Pag. 38.
1719

collectie Marcel Degen

600 pix     max

Hendrik de Leth 1739

600 pix     max

Nieuwe Geographische en Historische Atlas, van de zeven Vereenigde Nederlandsche Provintien
Grondteekening der Stad Nymegen
 Hendrik de Leth1740

Een heel belangrijk verschil met de vorige kaart is de open verbinding tussen de Oude Haven en de Waal en de aanwezigheid van de stadswapens.
Verder is de detaillering minder grof en staan de kerken er op geschetst.

collectie Marcel Degen

600 pix     max

Nieuwe Geographische en Historische Atlas, van de zeven Vereenigde Nederlandsche Provintien
Caarte van het Ryk van Nymegen
1740

collectie Marcel Degen

600 pix     max

Nieuwe Geographische en Historische Atlas, van de zeven Vereenigde Nederlandsche Provintien

Duchť de Gueldre 

1740

collectie Marcel Degen

600 pix     max

Nieuwe Geographische en Historische Atlas, van de zeven Vereenigde Nederlandsche Provintien

Kaartje van de VII Verenigde Nederlansche Provintien

1740

collectie Marcel Degen

600 pix     max

Kaarte van het schependom der stad Nijmegen, A. Hattinga, H.S. Holland, v. Sugtelen, anno 1757

Uitgave t.g.v. open dag Gemeentearchief Nijmegen 31-10-1987

600 pix     max

Uit de "Atlas der Frontieren", deel 1, # 3. 
Gemaakt door D. W. C. Hattinga.
Origineel formaat: 47 x 57 cm.
Schaal: 1 : 4420.
Renvoy met 44 namen.
Getekend in 1748 naar een "Plan der FortificatiŽn van Nijmegen", Kapt.-Inp. Z.C. Stuten. (A.R.A., Genie: Plan van Vestigingen, nr N117 & 117a).

Bron: De Hattinga's en hun topografische atlassen; Drs WJM Hoogendoorn-Beks & Prof Dr JCM Hattinga Verschure; Map 1: de stadsplattegronden.

600 pix     max

Kaert van het Kwartier van Nymegen en eenige daaromtrent gelegen distrikten; Waer in aangetoond worden alle de Doorbraken in de Rivierdyken van den Rhyn, de Waal en Maze, in de Maand February des Jaars 1757 voorgevallen en de InundatiŽn daar door veroorzaakt.

Uit Echte Berichten gecolligeerd en getekend door J.H. van Suchtelen

Uitgegeven te Amsteldam by F. Houttuyn

 

600 pix     max

Caart van het Schependom 
Der stadt Nˇmegen

Opgemeten en Gecarteerd door
I.H Van Suchtelen en S.I. Hollandt

1758 

collectie Marcel Degen

600 pix     max

Van Hoof

1775

Dig. collectie: Willem Overmars

600 pix     max

Gedeelte van het Ryk van Nymegen
H. van Hoof
1783

collectie Marcel Degen

600 pix     max

Hottinger

ca 1785

Dig. collectie: Willem Overmars

600 pix     max

Nijmwaard

1785

Hottinger

Dig. collectie: Willem Overmars

600 pix     max

Nijmegen
1794
Franse kaart met troepenbewegingen rondom Nijmegen
Tekenaar = onbekend

Details: Een tijdelijke ''vaste'' oeververbinding tussen Nijmegen en Lent.
''Loopgraven'' ten zuidoosten van de stad in de buurt van de Pelmolen en fort Kijk-in-de-Pot

collectie Marcel Degen

600 pix     max

Titel Siege de Nimegue en 1794

Publicatie Vervaardigd door [Ambroise Tardieu]

Omschrijving Er is een tijdelijke oever verbinding tussen Nijmegen en Lent. De beschietingen van de Franse legers richting Nijmegen zijn duidelijk te zien.
Ook zijn de verdedigingswerken van Nijmegen goed te zien.

Collectie: Monique de Brock-Bol

terug