Kerkpad 30: 'Olde Wehme'

Dit pand bevindt zich in Hees, een eeuwenoud dorp dat in de jaren '50 geheel door Nijmegen werd opgeslokt. De Olde Wehme werd omstreeks 1870 gebouwd als pastorie van de Petruskerk, die op de hoek van de Schependomlaan en de Korte Bredestraat staat. Pastorie en kerk waren vroeger via een smal pad met elkaar verbonden.

Afgezien van een uitbreiding aan de achterzijde is de Olde Wehme sinds 1870 vrijwel onveranderd gebleven. Ook de luiken en de dakkapel hebben tot nog toe de tand des tijds doorstaan.

 

DSC01640.jpg

DSC01650.jpg

DSC01651.jpg

DSC01652.jpg

terug naar Rijksmonumenten terug naar Noviomagus.nl

Reactiepagina
Reactie 1:

Rob Essers, 03-03-2018: Een opmerkelijk detail van dit rijksmonument (monumentnummer: 523028) wordt in de redengevende omschrijving niet genoemd. Voor de AANLEG HUISRIOLERING is op 4 april 1968 vergunning verleend aan de Kerkvoogdij v.d. Ned. Herv. Gemeente in Nijmegen. In de aanvraag d.d. 20 maart 1968 staat dat met de uitvoering zal worden belast: Mart Jansen, Architect h.b.o.

Van dezelfde architect is een omstreden monument dat bekend staat als "de Muur van Mussert". In het bericht van 27 februari 2018 waarin staat dat minister Van Engelshoven (cultuur) de aanwijzing van de Muur van Mussert als rijksmonument in gang gezet heeft, wordt de naam van de architect niet genoemd. Het gaat feitelijk om "de Muur van Jansen" van dezelfde architect als de riolering van de Olde Wehme.

Het is de vraag of je in dit geval over een 'Nijmeegse' architect kunt spreken. Martinus Jansen werd op 14 april 1903 in Amsterdam geboren. In de tijd dat hij voor Mussert de plannen voor het Nationaal Tehuis op de Goudsberg in Lunteren ontwierp, woonde hij in Bilthoven. Pas in 1949 vestigde hij zich in Nijmegen. Hij heeft hier tot op hoge leeftijd als architect gewerkt. Dat het ontwerp voor de riolering voor de pastorie aan het Kerkpad van zijn hand is, hangt ongetwijfeld samen met het feit dat hij ouderling was binnen de Herv. Gemeente Nijmegen. Hij overleed 3 februari 2001 en is begraven op Rustoord.

Zie ook de column van Jos Joosten in Radboud Magazine nr. 52, juni 2017, p. 48.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: