Kreutzer-fox

Kreutzer-fox

Kreutzer-fox
door J.A. Bronkhorst, compositeur du banjo-playing chef d'orchestre Olympia Theatre Nimegue (?)
Wellicht moet dat zijn compositeur & banjo-playing chef d'orchestre du Olympia Theatre Nimegue.

De eerste gedachte bij het onderaan aangegeven "J.B." Editie was dat het dan wel om een uitgave in eigen beheer zou gaan. Maar op het adres Holtermanstraat 12 woonde volgens de betreffende woningkaart 1920-1946 Johs Albs Wilhs Berkhoff (2-11-96)!

Enkele vondsten uit het krantenarchief van het Regionaal Archief Nijmegen:

PGNC 24-07-1918 p2:
Olympia Theater Burchtstraat Opening Vrijdag 26 Juli 1918
Op 1 Mei j.l. aangekocht, is het Theater thans verbouwd en in zooverre gereed, dat de voorstellingen kunnen aanvangen.
Het OLYMPIA-THEATER is een der grootste theaters in Nederland.
Het programma wordt samengesteld uit alle filmmerken, GEENE uitgezonderd.
CABARET. Tot de wijzigingen, welke wij in het theater aanbrachten, behoort o.a. een klein intiem tooneel, waarop wij ons voorstellen de beste cabaretiers te doen medewerken in onze programma's en ter afwisseling der films.
Het theater staat onder dezelfde directie als het populaire, succesvolle CHICAGO-Theatre.
Het Orkest van het OLYMPIA THEATER is samensgesteld uit de Heeren:
J.A. BRONKHORST, Solo-Violist en Orkestleider.
[..]

PGNC 20-03-1926 p2:
Only for You.
In druk is verschenen "Only for you" (Alleen voor jou), een foxtrott, gecomponeerd door den heer Jan Berkhoff en voor orkest gearrangeerd door den heer J. Bronkhorst. De woorden zijn van Frans Vile [..]Jan Berkhoff heeft deze fox trott een frissche melodie bezorgd en daarmede een welgeslaagde proeve van zijn compositie-talent geleverd. Hij geeft het lied zelf uit en zorgde voor een omslag in pakkende kleuren, zooals 't bij een foxtrott behoort.

PGNC 21-08-1930 p2:
Luxor-theater.
De directie van het Luxor-theater heeft ter gelegenheid van de feestweek een speciaal programma samengesteld.
[..]
Gedurende iedere voorstelling speelt voorts het orkest "Nijmegen bovenal", een walslied van den dirigent, den heer J.A. Bronkhorst op tekst van Pro Pace.

PGNC 08-02-1934 p1 geeft de vooralsnog laatste vermelding van Bronkhorst als dirigent:
Olympia Theater.
De koningen van 't witte doek in "Olympia" zijn deze week Stan Laurel en Oliver Hardy, de wereldvermaarde komieken in "Fra Diavolo", (Duivelsbroeder). Reeds lang werd dit bijzonder vermakelijk filmwerk hier ter stede verwacht, maar het buitengewone succes noopte de theaters in andere plaatsen tot herhaald prolongeeren. Maar nu is zij er en heel Nijmegen wil er natuurlijk van genieten.
Het programma is uitnemend verzorgd, het orkest onder leiding van J. Bronkhorst heeft een goede reputatie, dus zullen er drukke dagen komen voor "Olympia".

Collectie: Mark van Loon (toegevoegd 28-02-2017)

Heeft U meer informatie over componist, uitgever of illustrator, laat het ons weten!

terug

Reactiepagina
Reactie 0:

Mark van Loon, 28-02-2017: Bladmuziek Kreutzer foxtrot
Reactie 1:

Rob Essers, 28-02-2017: De naam in de opdracht komt mij bekend voor.

"A mon ami Joh. DAENEN."

Het betreft hier de pianist Johannes Stephanus Daenen (Hees 13 maart 1899 -
Wesermünde 18 september 1944); zie www.oorlogsdodennijmegen.nl.
Reactie 2:

Hessel, 28-02-2017: Naast het gegeven dat dhr. Frans Vilé, hier kennelijk tekstschrijver, een ver familielid van mij blijkt te zijn, wil ik rond de naamgeving van de componist aanvullen met een correctie uit de PGNC van maandag 13-02-1928:
Kreutzer Fox.
In het verslag van het Olympia-Bioscoopprogramma in ons vorig nummer werd als componist van de "Kreutzer Fox" genoemd de heer J. Berkhoff. De geestelijke vader van dit stuk is echter de heer J.A. Bronkhorst, de kapelmeester van het Olympia-Theater. Het eerste deel is naar een bekende viool-etude van Kreutzer. De "Kreutzer Fox" is verschenen voor piano-solo en voor orkest.

Redactie: deze rectificatie verwijst naar een artikel in de PGNC van zaterdag 11-02-1928:
Olympia-Theater.
[..] Tusschen de twee hoofdfilms werd nog een klucht in twee acten gegeven, terwijl tijdens de reclame-vertooning het orkest een nieuwe foxtrot, gecomponeerd door J. Berkhoff, speelde. [..]

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: