Organisatie
Organisatie Museum Het Valkhof
Inlichtingen: Kelfkensbos 59, Postbus 1474, 6501 BL Nijmegen
Telefoon: 024-3608805
Email: mhv@museumhetvalkhof.nl
Internet: www.museumhetvalkhof.nl
Omschrijving:

 

 

Stichting Museum Het Valkhof

DOEL
Stichting Museum Het Valkhof, Museum voor kunst en archeologie is opgericht op 11 december 1995 en heeft tot doel:
een breed publiek bewust maken van de waarde van cultureel erfgoed en eigentijdse kunst en cultuur. 
Dit doet het museum door het publiek te betrekken bij, verdieping te bieden in en genoegen te laten beleven aan:
- het archeologisch erfgoed van Nijmegen en Gelderland
- oudere kunst en cultuurgeschiedenis, met name van stad en regio Nijmegen 
- moderne en hedendaagse kunst als uiting van de eigentijdse cultuur
onder het verbindende motto: de levende traditie als bron voor het nieuwe.

RAAD VAN TOEZICHT
Mr. E.M. d’Hondt, voorzitter

Prof. dr. C.J.H. Jansen, secretaris
A.Th. van den Berg RA
Mevr. P.R.M. van Ballegooyen-Leo
Drs. L.G.H. Gunther Moor
Prof. dr. V. Manuth
Drs. M.C.G. Verstegen

Directeur:
Mevr. drs. M. Brouwer

Secretariaat:
Mevr. M.E.A. van Schie-Faber 024-3608805, fax 3608656
mhv@museumhetvalkhof.nl
postadres: Postbus 1474, 6501 BL Nijmegen
bezoekadres: Kelfkensbos 59

Secretariaat Vrienden van Museum Het Valkhof:
M. Hendrikse, tel. 024-3608805
m.hendrikse@museumhetvalkhof.nl

Publieksbereik: 
Museum Het Valkhof heeft in de periode van ruim zeven jaar sinds de opening op 14 september 1999 tot 1 januari 2007 ruim 700.000 bezoekers getrokken.

COLLECTIES
Het museum heeft in beheer c.q. in bruikleen van de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen: 
- een grote en belangrijke collectie bodemvondsten uit Nijmegen en de provincie Gelderland die betrekking heeft op het menselijk leven in de regio, vanaf de oude steentijd tot en met de 19de eeuw
- een gevarieerde collectie oude kunst en kunstnijverheid die objecten omvat van kunsthistorische betekenis, vooral uit Nijmegen en het Kwartier van Nijmegen, vanaf de middeleeuwen tot het begin van de 20ste eeuw en tevens objecten met een meer historische betekenis met betrekking tot stad en regio, vanaf de late middeleeuwen tot ver in de 20ste eeuw
- een rijkgeschakeerde collectie moderne en hedendaagse kunst, die werken omvat van hoofdzakelijk Nederlandse kunstenaars vanaf de jaren 60 van de 20ste eeuw en een selectie van kunstenaars uit andere landen in Noordwest-Europa. 
Daarnaast heeft het museum de aanwinsten van de Guyotstichting onder zijn hoede en kleinere bruiklenen van zowel particulieren als 

GESCHIEDENIS
In de Stichting Museum Het Valkhof zijn opgegaan: het Nijmeegs Museum De Commanderie van Sint Jan en Provinciaal Museum G.M.Kam.

Klik hier voor de definitieve tentoonstellingsagenda 2008

terug

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: