Organisatie
Organisatie Afdeling Stadsontwikkeling Gem. Nijmegen
Inlichtingen: Ben H. Verfürden, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen
Telefoon: 024-3299425
Email: b.verfurden@nijmegen.nl
Internet: www.nijmegen.nl
Omschrijving:

 

Afdeling Stadsontwikkeling 

DOEL 
De afdeling Stadsontwikkeling speelt een (pro)actieve, inspirerende rol op het vlak van stedelijke ontwikkeling. De afdeling wil diverse partijen motiveren de ontwikkelingskansen in Nijmegen te benutten. Voorop staan: behoud en versterking van het specifiek Nijmeegse en evenwicht tussen continuïteit en vernieuwing. 

CONTACT
Gemeente Nijmegen
Afd. Stadsontwikkeling
drs. B. Verfürden, hoofd afd. Stadsontwikkeling 
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen 
024-329 2806
b.verfurden@nijmegen.nl 
www.nijmegen.nl

ACTIVITEITEN
De afdeling Stadsontwikkeling bestaat uit Bureau Stedebouw, Bureau Planologie en Juridische Zaken en Bureau Archeologie en Monumenten. De afdeling Stadsontwikkeling maakt stedenbouwkundige ontwerpen en bestemmingsplannen waarin de ontwikkelingsmogelijkheden zijn opgenomen. De zorg en ontwikkeling voor cultuurhistorisch Nijmegen heeft een plaats gekregen in het monumenten -en archeologiebeleid. Activiteiten worden georganiseerd en gestimuleerd die tot doel hebben de interesse in en het draagvlak voor cultuurhistorie in de stad te vergroten. 

VOORLOPIG PROGRAMMA KOMENDE JAREN 
· In ruimtelijke ontwikkeling komt steeds meer het accent te liggen op de relatie tussen stad en rivier. Veel ontwikkelingen spelen zich af rondom de Waal: Waalsprong (ontwikkeling nieuwbouw), Waalkade (waterkering, herinrichting), Koers West, Stadsbrug. 

· Naar aanleiding van grootscheeps Bouwhistorisch onderzoek in het centrum van Nijmegen is een publicatie gemaakt: ‘Verborgen Verleden. Bouwhistorie in Nijmegen’. Het onderzoek is ook aanleiding om bouwhistorische beleid te ontwikkelen. 

· De jaarlijks terugkerende Open Monumentendag in de tweede week van september wordt gecoördineerd vanuit het Bureau Archeologie en Monumenten. 

· De afdeling Stadsontwikkeling neemt samen met Museum Het Valkhof en Museumpark Orientalis deel aan de Romeinse alliantie. Een samenwerkingsverband dat tot doel heeft Romeins Nijmegen beter op de kaart te zetten. 

· Het Rijk, de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, de steden Nijmegen en Utrecht en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen zijn de huidige partners in het initiatief om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen voor de Limes, de noordelijke grens van het voormalige Romeinse rijk. 

· Het verleden wordt steeds beter zichtbaar. Diverse visualisaties zijn in voorbereiding. Bijvoorbeeld visualisatie Hertsteeg(Hertog)poort op Hertogplein, Stadspoorten in de Gedeputeerdenplaats, Romeinse poort en put op de Ubbergseveldweg. In Nijmegen Oost wordt nog een aantal visualisaties uitgevoerd. 

· De reconstructie van het zuidelijk spoorweglandhoofd is in voorbereiding. De reconstructie van de derde verdieping van het landhoofd brengt niet alleen de oorspronkelijke vorm terug, maar maakt ook de oorspronkelijke betekenis, als stadspoort, weer leesbaar. 

· Het vestingverleden van Nijmegen is als thema opgepakt en wordt op ruimtelijk niveau op meerdere vlakken ingezet. Dit in samenwerking met relevante partijen. 

· Delen van de Indische buurt worden voorgedragen als beschermd stadsbeeld. 

· Onderzoek is in voorbereiding om delen van Heseveld voor te dragen als beschermd stadsbeeld. 

· Het gemeentelijke beschermd stadsbeeld 19e eeuwse schil wordt rijksbeschermd stadsgezicht. 

· Naar aanleiding van een inventarisatie Wederopbouw wordt een beschermd stadsbeeld Centrum voorgedragen. 

· Het Monumenten Inventarisatieproject gaf een aantal jaar geleden aanleiding tot de aanwijzing van een aantal rijksmonumenten. Deze zogenoemde MIP- lijst wordt nogmaals bekeken, deze keer op mogelijke aanwijzing van gemeentelijke monumenten. 

· Een cultuurhistorische waardenkaart wordt ontwikkeld. De kaart geeft inzicht in de cultuurhistorische waarden en lagen van Nijmegen en geeft deze ruimtelijk weer.

terug

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: