Organisatie
Organisatie Historische Vereniging Numaga
Inlichtingen: H.J.C. Termeer, Kometenstraat 28, 6543 XJ, Nijmegen
Telefoon: 024-3772179
Email: h.termeer@let.ru.nl
Internet: www.numaga.nl
Omschrijving:

 

NUMAGA

DOEL
Numaga is de vereniging voor de geschiedbeoefening van Nijmegen en omgeving. Zij werd opgericht in 1954 en stimuleert de beoefening van de geschiedenis van Nijmegen en omgeving en wil het behoud van het cultuurbezit en het cultuureigene bevorderen en kennis daarover aankweken en verspreiden.

BESTUUR
Prof dr J.J.V.M. de Vet, voorzitter
Dr H.J.C. Termeer, secretaris
Mr H.C. Begheyn, penningmeester
S. Brinkhoff
Mw drs M. Brouwer
Drs. J. Brauer
Mw drs E.F.M. Peters
vacature
Secretariaat
Kometenstraat 28, 6543 XJ Nijmegen, 024-377 21 79

LEDEN EN CONTRIBUTIE
De vereniging telt ca 1100 leden.
U kunt zich opgeven als lid voor € 30,- per jaar, aanvullend gezinslidmaatschap € 7,- aan te melden bij de penningmeester:
Brederostraat 13, 6573 CD Beek, 024-323 01 30
Postbankrekening 97 26 00 tnv penningmeester Vereniging Numaga te Nijmegen
Penningmeester@numaga.nl

GESCHIEDENIS/ACTIVITEITEN
Numaga is in 1954 opgericht door een bont gezelschap van historici en amateurs onder de bezielende leiding van prof Rogier. De naam is de naam van Nijmegen in de Frankische tijd toen Karel de Grote hier zijn paleis bouwde. Zij organiseert allerlei activiteiten gericht op een gemeleerd publiek.
Elk jaar verschijnt het jaarboek Numaga, met een wetenschappelijke inslag, dat artikelen o ver Nijmegens geschiedenis bevat.
Vijf maal per jaar verschijnt het Nijmeegs katern, waarin de lokale historie lichtvoetiger wordt beschreven en activiteiten worden aangekondigd.
Vijf à zes maal per jaar is er een lezing over gevarieerde onderwerpen uit de Nijmeegse geschiedenis.
De reiscommissie regelt jaarlijks voor leden en introducé(e)s een meerdaagse uittocht naar historisch interessante oorden in binnen- en buitenland.
Elke vijf jaar reikt Numaga een penning uit aan “een persoon, een groep van personen of een instelling die in de voorgaande jaren een bijzondere prestatie geleverd heeft op het gebied van afwel de bevordering van de kennis van het verleden van Nijmegen en omstreken en/of van het behoud van het Nijmeegs culturele goed”.
Numaga is de initiatief neemster voor een in boekvorm te verschijnen, integrale stadsgeschiedenis van Nijmegen

terug

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: