Organisatie
Organisatie Stichting Nijmegen Blijft In Beeld
Inlichtingen: Postbus 1151, 6501 BD Nijmegen
Telefoon: 024-3786240
Email: info@nijmegenblijftinbeeld.nl, h.van.hees3@kpnplanet.nl
Internet: www.nijmegenblijftinbeeld.nl
Omschrijving:

 

Stichting Nijmegen Blijft in Beeld

DOEL
De Stichting NBiB is opgericht in 1984 en stelt zich tot doel:
· Het verzamelen van films over Nijmegen en omgeving
· Het vastleggen van beelden van veranderend Nijmegen
· Het vertonen van de film voor donateurs en andere belangstellenden

HET BESTUUR
B. van Hees, voorzitter
G.L.J. Lukkassen, secretaris
M. van Schaik, penningmeester
Er zijn 20 vrijwilligers
Secretariaat Stichting Nijmegen Blijft in beeld
Postbus 1151, 6501 BD Nijmegen
Donateursadministratie: 024-344 06 43

Adres: Arsenaalpoort 14, 6511 PN Nijmegen
Geopend woensdagsmorgen

LEDEN EN CONTRIBUTIE
Het aantal donateurs bedraagt 1450
U kunt zich opgeven als donateur voor € 12,50 
Het donateurschap geeft u recht op 2 kaartjes voor een voorstelling

GESCHIEDENIS/ACTIVITEITEN
Sinds de oprichting heeft de stichting een totaal van 55 km film verworven, gekopieerd en gerestaureerd. Het filmmateriaal is ter beschikking van de gemeente gesteld en in een speciale ruimte opgeslagen in het Regionaal Archief Nijmegen. Er is een film gemaakt over Nijmegen in de 20e eeuw en tijdens de première aangeboden aan de gemeente Nijmegen in de persoon van burgemeester d'Hondt.
Vele stadgenoten vervulden een rol in de film "Nijmegen2000", vervaardigd in
het feestjaar 2005.
Jaarlijks worden de donateursavonden steeds zeer goed bezocht
De stichting geeft twee voorstellingen per jaar
Twee maal per jaar verschijnt het blad BEELDSchrift
In 2004 werd aan de stichting de zilveren penning van Numaga uitgereikt, zie ook bij NUMAGA.

ARCHIEF
De tot nu toe verzamelde films zijn ondergebracht in het Regionaal Archief
Nijmegen. In eigen beheer zijn een beschrijving van de eigen geschiedenis en
documentatie over het verworven materiaal. 

terug

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: