Organisatie
Organisatie Historische Vereniging Marithaime
Inlichtingen: R.J.M. Hartman, Griend 54, 6662 XX Elst
Telefoon: 0481- 37 23 45
Email: info@marithaime.nl
Internet: www.marithaime.nl
Omschrijving:

 

Marithaime Historische vereniging voor Elst en Lent

De historische vereniging is opgericht in 1979 en stelt zich ten doel:
- het in zo breed mogelijke kring bevorderen van de belangstelling voor en kennisneming van het culturele erfgoed in Elst en omgeving;
- het stimuleren en nastreven van behoud en bescherming van dit culturele erfgoed, alles in de ruimste zin des woords.

BESTUUR
Het bestuur bestaat uit 5 tot 7 personen
Contactpersoon voor CPRN:
R.J.M. Hartman
Griend 54, 6662 XX Elst, 0481- 37 23 45, 06-15 00 23 93
Rjmhartman@hetnet.nl 

LEDEN EN CONTRIBUTIE
Het aantal leden bedraagt 215.
U kunt zich opgeven als lid voor 18,- per jaar

GESCHIEDENIS/ACTIVITEITEN
De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettige en geoorloofde middelen die haar in dit opzicht ten dienste staan.
Een van haar voornaamste doelstellingen is het verstrekken van informatie van:
- het houden van lezingen, tentoonstellingen en excursies
- het doen en bevorderen van publicaties
- het organiseren van educatieve activiteiten

De vereniging rekent het eveneens tot haar taak, het ondersteunen van natuurlijke en rechtspersonen die het interessegebied van de vereniging raken, alsmede het samenwerken met personen, publiekrechtelijke en andere instellingen en verenigingen enz. die een soortgelijk doel nastreven of werkzaam zijn op het interessegebied van de vereniging.

Zij houdt zich tevens bezig met onderzoek, studie, advisering, overleg en voorts alles wat hiermede samenhangt in verband met archeologisch, oudheidkundig, cultuurhistorisch en landschappelijk onderzoek in Over-Betuwe.
De vereniging kent commissie, secties en werkgroepen.

ARCHIEF
Het eigen archief omvat ca. 150 boeken betreffende geschiedkundige, sociale of culturele onderwerpen van de Betuwe. Zij zijn opgeslagen in het Ambtshuis te Elst.
De gezamenlijke verenigingen in de betuwe hebben de stichting Tabula batavorum in het leven geroepen die jaarlijks een boek uitgeeft met als hoofdtotel Terigblijk. Elk jaar wordt een ander onderwerp als thema gekozen. Dit boek verschijnt in november.

terug

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: