Organisatie
Organisatie Museumpark Oriëntalis
Inlichtingen: Profetenlaan 2, 6564 BL Heilig Landstichting
Telefoon: 024-3823110
Email: directeur@museumparkorientalis.nl 
Internet: www.museumparkorientalis.nl
Omschrijving:

Museumpark Oriëntalis

Het Bijbels Openluchtmuseum is opgericht in 1911. Sinds haar oprichting koestert de voorloper van het museum, de Heilig Land Stichting, een diepe belangstelling voor culturen en religies van het Midden-Oosten. Hoewel de invalshoek hiervan wortelde in christelijk geloof en devotie, komt uit de gebouwen en inrichtingen die in opdracht van de stichting op het terrein verrezen, ook een zuiver etnografisch-antropologische belangstelling naar voren voor de cultuur en religie van de volkeren van het Midden-Oosten.
In het huidige “mission statement” wil het Bijbels Openluchtmuseum een interculturele en interreligieuze museale ontmoetingsplaats zijn, waar jong en oud kan zien, ervaren en beleven dat cultuur en religie van jodendom, christendom en islam in betekenis, ontstaan en geschiedenis nauw met elkaar zijn verbonden, ondanks duidelijke verschillen en onderlinge spanningen.

HET BESTUUR
E.J.M Schröder, voorzitter
P.Riensk, secretaris/penningmeester
J.F.J. Luijkx
G-J.C.A. Nillisen
A.W. Berkhof
T.J. Donders
M. Ververs

Directie
P.M. Gijsbers, algemeen directeur
Mw E.H. Lamers, zakelijk directeur

Openingstijden:
Zondags tot vrijdags 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdags 09.00 tot 17.00 uur

GESCHIEDENS/ACTIVITEITEN
Het museum organiseert jaarlijks twee exposities in het binnenmuseum (zomerexpositie en kerstexpositie). Daarnaast worden gedurende het hele jaar evenementen, festivals, debatten en thema-exposities georganiseerd in het museumpark.
Dagelijks wordt het museum “bevolkt” door figuranten die het park verlevendigen en de bezoekers middels demonstraties en ”mini-rondleidingen” specifiek informeren (zie hiervoor het dagelijks wisselende programma)

terug

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: